Active Ingredients in Drugs that have been submitted for FDA Drug Approval

Enter the name of the Active Ingredient     (Enter a few letters from the active ingredient's name (e.g. "Sodium" or "Phosphate" or "Acid")

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(This data was last updated from the FDA on 9/29/2017)
Active Ingredient# of Drugs with this Ingredient
IBANDRONATE SODIUM 2
IBRITUMOMAB TIUXETAN 1
IBRUTINIB 1
IBUPROFEN 51
IBUPROFEN LYSINE 2
IBUPROFEN SODIUM 2
IBUTILIDE FUMARATE 2
ICATIBANT ACETATE 1
ICODEXTRIN 1
ICOSAPENT ETHYL 1
IDARUBICIN HYDROCHLORIDE 4
IDARUCIZUMAB 1
IDELALISIB 1
IDOXURIDINE 3
IDURSULFASE 1
IFOSFAMIDE 4
ILOPERIDONE 2
ILOPROST 1
IMATINIB MESYLATE 2
IMCIROMAB PENTETATE 1
IMIGLUCERASE 1
IMIPENEM 2
IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE 5
IMIPRAMINE PAMOATE 2
IMIQUIMOD 3
INAMRINONE LACTATE 2
incobotulinumtoxinA 1
INDACATEROL MALEATE 2
INDAPAMIDE 2
INDECAINIDE HYDROCHLORIDE 1
INDINAVIR SULFATE 1
INDIUM IN-111 CHLORIDE 2
INDIUM IN-111 OXYQUINOLINE 1
INDIUM IN-111 PENTETATE DISODIUM 1
INDIUM IN-111 PENTETREOTIDE KIT 1
INDOCYANINE GREEN 2
INDOMETHACIN 5
INDOMETHACIN SODIUM 2
INFLIXIMAB 1
INFLIXIMAB-DYYB 1
INGENOL MEBUTATE 1
INSULIN ASPART 1
INSULIN ASPART PROTAMINE RECOMBINANT 4
INSULIN ASPART RECOMBINANT 9
INSULIN DEGLUDEC 2
INSULIN DETEMIR 1
INSULIN DETEMIR RECOMBINANT 5
INSULIN GLARGINE 1
INSULIN GLARGINE RECOMBINANT 3
INSULIN GLULISINE RECOMBINANT 2
INSULIN HUMAN 2
INSULIN LISPRO PROTAMINE RECOMBINANT 6
INSULIN LISPRO RECOMBINANT 9
INSULIN PORK 3
INSULIN PURIFIED BEEF 1
INSULIN PURIFIED PORK 5
INSULIN RECOMBINANT HUMAN 11
INSULIN RECOMBINANT PURIFIED HUMAN 4
INSULIN SUSP ISOPHANE BEEF 1
INSULIN SUSP ISOPHANE BEEF/PORK 1
INSULIN SUSP ISOPHANE PURIFIED BEEF 1
INSULIN SUSP ISOPHANE PURIFIED PORK 4
INSULIN SUSP ISOPHANE RECOMBINANT HUMAN 6
INSULIN SUSP ISOPHANE SEMISYNTHETIC PURIFIED HUMAN 4
INSULIN SUSP PROTAMINE ZINC BEEF/PORK 1
INSULIN SUSP PROTAMINE ZINC PURIFIED BEEF 2
INSULIN SUSP PROTAMINE ZINC PURIFIED PORK 1
INSULIN ZINC SUSP BEEF 1
INSULIN ZINC SUSP EXTENDED BEEF 1
INSULIN ZINC SUSP EXTENDED PURIFIED BEEF 1
INSULIN ZINC SUSP EXTENDED RECOMBINANT HUMAN 1
INSULIN ZINC SUSP PROMPT BEEF 1
INSULIN ZINC SUSP PROMPT PURIFIED PORK 1
INSULIN ZINC SUSP PURIFIED BEEF 1
INSULIN ZINC SUSP PURIFIED BEEF/PORK 1
INSULIN ZINC SUSP PURIFIED PORK 2
INSULIN ZINC SUSP RECOMBINANT HUMAN 2
INSULIN ZINC SUSP SEMISYNTHETIC PURIFIED HUMAN 1
INTERFERON ALFA-2B 1
INTERFERON ALFA-N3 1
INTERFERON ALFACON-1 1
INTERFERON BETA-1A 2
INTERFERON BETA-1B 2
INTERFERON GAMMA-1B 1
INTRINSIC FACTOR 3
INULIN 1
INVERT SUGAR 1
IOBENGUANE SULFATE I-123 1
IOBENGUANE SULFATE I-131 1
IOCETAMIC ACID 1
IODAMIDE MEGLUMINE 2
IODINE I 131 TOSITUMOMAB 1
IODINE POVACRYLEX 1
IODIPAMIDE MEGLUMINE 2
IODIPAMIDE SODIUM 1
IODIXANOL 2
IODOHIPPURATE SODIUM I-123 1
IODOHIPPURATE SODIUM I-131 3
IODOXAMATE MEGLUMINE 1
IOFETAMINE HYDROCHLORIDE I-123 1
IOFLUPANE I-123 1
IOHEXOL 8
IOPAMIDOL 18
IOPANOIC ACID 1
IOPHENDYLATE 1
IOPROMIDE 6
IOTHALAMATE MEGLUMINE 6
IOTHALAMATE SODIUM 4
IOTHALAMATE SODIUM I-125 1
IOTROLAN 2
IOVERSOL 5
IOXAGLATE MEGLUMINE 1
IOXAGLATE SODIUM 1
IOXILAN 2
IPILIMUMAB 1
IPODATE CALCIUM 1
IPODATE SODIUM 2
IPRATROPIUM BROMIDE 8
IRBESARTAN 7
IRBESARTAN: HYDROCHLOROTHIAZIDE 1
IRINOTECAN HYDROCHLORIDE 3
IRON DEXTRAN 4
IRON SUCROSE 1
ISAVUCONAZONIUM SULFATE 1
ISOCARBOXAZID 1
ISOETHARINE HYDROCHLORIDE 4
ISOETHARINE MESYLATE 2
ISOFLURANE 2
ISOFLUROPHATE 1
ISONIAZID 11
ISOPROPAMIDE IODIDE 1
ISOPROPYL ALCOHOL 10
ISOPROTERENOL HYDROCHLORIDE 7
ISOPROTERENOL SULFATE 2
ISOSORBIDE 1
ISOSORBIDE DINITRATE 5
ISOSORBIDE MONONITRATE 4
ISOSULFAN BLUE 2
ISOTRETINOIN 7
ISRADIPINE 3
ITRACONAZOLE 3
IVABRADINE HYDROCHLORIDE 1
IVACAFTOR 2
IVERMECTIN 4
IXABEPILONE 1
IXAZOMIB CITRATE 1
IXEKIZUMAB 1